Giuseppe Rinaldi äntlingen till Sverige

giuseppe_rinaldi_label

Efter att ha besökt familjen Rinaldi sommaren 2010 har vi varit över örenen förälskade i deras viner. Nu får vi äntligen vår första allokering. I november anländer en liten liten laddning till lagret. Sverige är från och med då ett roligare land att leva i enligt oss.